Oplossing op maat

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van een webapplicatie moet altijd zijn dat het de klant efficiency oplevert. Deze efficiency moet worden behaald doordat bedrijfsprocessen die dagelijks veel tijd of handmatige handelingen kosten worden geautomatiseerd! Onderstaand hebben wij een aantal van onze gerealiseerde oplossingen uitgeschreven: 

     
Maatwerkoplossing is vertaalmachine tussen Leer Management Systeem en het Boekhoudpakket

 

De oplossing die nu door PM is gemaakt is een koppeling ofwel ‘vertaalmachine’ zoals Phoenix het noemt vanuit CAPP rechtsreeks naar het boekhoudpakket Exact. De maatwerkoplossing is een applicatie, waarin je overzichtelijk vanuit een kalender de dagen kunt selecteren, daarna klik je verder en kun je de data die nodig is vanuit CAPP gemakkelijk automatisch selecteren via een aantal invulvelden. Ook is het zo dat wanneer er bijv. specifieke tarieven zijn afgestemd, en dit is in CAPP aan de cursist en/of cursus gekoppeld, dit automatisch wordt meegenomen in de vertaling naar Exact via het invulformulier. 

     
PM Networking verzorgt de ideale internetoplossing voor een kas van De Bolster met Starlink van Elon Musk

 

Na een overleg met PM Networking, was de conclusie al snel dat het aanleggen van een vaste internetaansluiting een relatief kostbare optie is die ook niet snel gerealiseerd kon worden, zeker gezien het feit dat de kas wordt gehuurd. Na wat research kwam PM met de oplossing in de vorm van Starlink. Deze oplossing biedt een internetaansluiting met een maandelijks abonnement en de éénmalige aanschaf van de satelliet die je nodig hebt voor de verbinding. Zo geschiedde en na aanschaf van het Starlink pakket door de Bolster is het door PM Networking geïnstalleerd.

     
Automatische 'gele etiketten' n.a.v. orderverwerking 

 

Soms is het besef er niet meteen, maar na verloop tijd komt een bedrijf er toch achter dat bepaalde werkzaamheden toch veel handwerk kosten en daardoor erg tijdrovend zijn. Zo ook het bedrijf dat centraal staat in deze casebeschrijving. Zij versturen erg veel pakketten binnen en buiten de EU en daar zijn een divers aantal etiketten mee gepaard, die moeten worden geprint na het verwerken van iedere order. Deze etiketten werden op basis van de order in het boekhoudsysteem en de daaropvolgend gemaakte pakbon bekeken en daarna pas geprint. Gezien het aantal orders steeds groter wordt is het een zeer intensief proces op deze manier en het was een logisch vervolg dat dit geautomatiseerd moest worden.

     
Urenregistratie via Outlook, wordt direct geregistreerd in boekhoudsysteem 

 

De vraag vanuit deze onderwijsorganisatie was duidelijk, zij werken met vele onderwijzers en deze moeten op een simpele wijze (extra) lesuren kunnen registreren, zodat het automatisch kan worden gefactureerd. Het is van belang dat de uren kunnen worden bijgehouden in een handzaam systeem, zodat het gemakkelijk en direct op de juiste wijze wordt geregistreerd, zodat er geen omzet wordt misgelopen.

     
Intranet ontwikkeld t.b.v. veilige omgeving met veilige inlog en rechten en toegang structuur

 

De GGZ-organisatie waar deze case op gebaseerd is, werkt veel met ZZP’ers. Deze moeten inzicht hebben in diverse vertrouwelijke en privacygevoelige documenten om hun werk goed te kunnen doen. De ZZP’ers hebben niet allemaal een bedrijfsaccount van de GGZ-organisatie en kunnen daardoor niet de documenten inzien in het bedrijfsnetwerk van de organisatie. De organisatie loopt hierin tegen een aantal zaken aan, want er is natuurlijk sprake van zeer vertrouwelijke documenten die op geen enkele wijze door de verkeerde personen mogen worden ingezien en/of worden verstuurd etc. 

     
Geautomatiseerde facturatie vanuit online omgeving

 

PM Coded heeft voor DigiDienst een applicatie mogen bouwen waardoor de facturatie-afhandeling volledig automatisch gaat. Deze organisatie heeft online een aanmeldprocedure waarbij bedrijven een eHerkenning loginmiddel kunnen aanvragen, welke voor 1 jaar of op abonnement voor 3 jaar kan worden afgenomen.

     
Scanapplicatie t.b.v. inzicht en juiste verdeling per locatie

 

Eén van de applicaties die wij hebben gebouwd is ontstaan vanuit de Fashion branche. Een bekend Nederlands kledingmerk heeft ons benaderd om het proces te automatiseren waarbij kleding vanuit de fabriek random in dozen het magazijn in Nederland werd binnengebracht. Het hoofddoel was om inzicht te creëren per zending van wat er in in de dozen zat en hoe dit na het voorzien van de juiste kaartjes en verpakking gestructureerd kon worden verdeeld onder de verschillende winkellocaties.

     
Tijdregistratie en inzicht in planning!

 

Een bouwbedrijf uit Noord-Holland benaderde ons met de vraag hoe zij de tijdregistratie van de verschillende bouwmedewerkers beter konden registreren. Met als doel dat de binnendienst en planning beter konden bepalen hoeveel tijd een bepaalde klus duurt en wanneer iemand voor een nieuwe klus inzetbaar is etc.