Security 

     

Een security aanpak die met uw bedrijf meebeweegt, zodat iedere medewerker veilig kan werken

Het bedrijfsleven verandert steeds sneller en heeft in een korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo is werken een stuk flexibeler geworden en dat vraagt om een securityaanpak die met de ontwikkelingen in uw bedrijf meebeweegt. Dus niet langer een aanpak die vasthoudt aan een vaste vorm, denk aan vaste werkplekken, of werken op één plek, maar een aanpak die gemakkelijk uitbreidbaar is en te allen tijde betrouwbaar blijft! In deze flexibele aanpak kan uw Security zelfs worden ingericht op individueel niveau, zodat iedere medewerker op zijn eigen manier veilig kan werken.

Zorg ervoor dat Security bij u op de agenda staat! 

Er wordt nog te vaak gedacht: dat overkomt ons niet! Maar helaas is de dreiging van cybercrime op dit moment groter dan ooit. Zeker met de recente ontwikkelingen en het toenemen van thuiswerken, zijn de risico's om als bedrijf slachtoffer te worden toegenomen. Het is dus van belang dat uw securitybeleid hierop wordt aangepast en continu meebeweegt met de ontwikkelingen binnen en buiten uw bedrijf.

     
Advies Kantoor 

Nu er steeds meer een hybride vorm ontstaat waarbij op kantoor werken en thuiswerken worden gecombineerd, is het belangrijk om eens kritisch te kijken naar uw securitybeleid. Je ziet bijvoorbeeld vaak, dat updates en security patches plaatsvinden wanneer mensen op kantoor werken. Thuiswerkers kunnen zo updates mislopen. Met de toename van het aantal cybercrime aanvallen de afgelopen jaren is dit niet wenselijk. Het is daarom belangrijk dat u op structurele wijze uw securitybeleid onder de loep neemt en bekijkt of het nog past bij de werkwijze binnen uw bedrijf. 

 
     
Advies Thuiswerken

Wij zijn massaal gaan thuiswerken en dat heeft grote gevolgen gehad. Niet alleen moest er voor iedere medewerker een werkplek op afstand worden gecreëerd, we zijn ook massaal online gaan vergaderen. Dit heeft een enorme impact op het securitybeleid van uw organisatie. Er wordt vanaf allerlei externe netwerken ingelogd op uw bedrijfsnetwerk en opeens werd er heel veel betrouwbare informatie online met elkaar gedeeld. Genoeg reden om kritisch naar uw aanpak rondom security te kijken en dit zó in te richten dat iedere individuele medewerker veilig aan het werk kan! 

 
     

Flexibel, Uitbreidbaar & Betrouwbaar 

Bent u op zoek naar een securitybeleid met bovenstaande focuspunten? Neem dan contact met ons op, dan gaan wij samen aan de slag om een securityaanpak te creëren die past bij uw bedrijf! 

     
     

Twee-Factor-Authenticatie

Veilig toegang tot uw applicaties en data, op ieder apparaat, ongeacht waar uw gebruikers zijn. Dat kan nu door middel van twee-factor-authenticatie (2FA). Twee-factor-authenticatie (2FA) is een veiligere manier van inloggen. De identiteit van de gebruiker wordt hierbij niet vastgesteld door middel van één, maar van twee factoren. Dit betekent dat u, naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord zoals u gewend bent, ook nog een tweede factor nodig hebt om in te kunnen loggen. Dit kan nu in de vorm van een melding die u accepteert in een mobiele app, gekoppeld aan uw bedrijfsaccount!

     

Virusscanner 

Een virusscanner is zowel een beveiliging als een reparateur voor uw computer. Het checkt op structurele basis of er schadelijke bestanden op de computer staan, of het besturingssysteem waar de computer op draait goed loopt en of er schadelijke processen of activiteiten worden gevonden. 
Onze Antivirus oplossing onderscheidt zich van andere oplossingen doordat de AV software iedere melding aan ons doorgeeft. Zo zien wij op afstand direct welke machines van onze klanten er een (potentieel) probleem hebben. Het gebeurt wel eens dat een PC of device een virus probleem heeft, zonder dat de gebruiker dat überhaupt door heeft. De virusscanner gaat dan direct aan de slag en elimineert het virus en wij kunnen op deze wijze monitoren dat het geen schade toebrengt aan de rest van het bedrijf!

     
     

Back-up

Wanneer uw bedrijf om wat voor reden ook wordt getroffen door een vorm van computercriminaliteit, kan het zo maar zijn dat uw gehele organisatie tot stilstand komt. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsdata worden gegijzeld en u niet langer uw bedrijfsnetwerk kunt bereiken. Wanneer u een structurele back-up oplossing heeft, kunt u vrij snel weer 'back in business' zijn, doordat u met een recente back-up weer aan de slag kunt. U voorkomt hiermee financiële schade en het verlies van belangrijke bedrijfsdata! 

 

     

Business Services 


 

Wanneer u wilt dat uw medewerkers effectiever en productiever aan het werk kunnen is het op de juiste manier inrichten van uw bedrijfssystemen essentieel. PM Networking vindt het belangrijk om te werken met systemen waar wij volledig achter staan. Veel oplossingen die wij onze klanten aanbieden, gebruiken wij zelf intern ook! Dus bent u op zoek naar een CRM-systeem, een Microsoft of Telefonieoplossing, kijk dan eens naar onze Business services en laat u verrassen door alle mogelijkheden!

     
     

Consultancy


 

Wij geven graag advies, met als belangrijkste doel dat onze klanten het maximale resultaat halen uit hun ICT-omgeving. Wij doen dit door samen met u te kijken wat het beste past binnen uw bedrijf en hoe een juiste inrichting van de ICT ertoe leidt dat het bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Niet alleen wilt u dat uw medewerkers, klanten en bezoekers probleemloos hun werken kunnen doen en optimaal ondersteund worden, daarnaast wilt u ook synergie tussen alle facetten die binnen uw ICT-omgeving vallen, denk bijvoorbeeld aan: hardware, software, internet, cloud, telefonie, security etc.