Algemene Voorwaarden


 

Onderstaand treft u de Algemene voorwaarden aan die wij hanteren in onze dienstverlening.
PM Networking is aangesloten bij NL Digital. De NL Digital Algemene Voorwaarden zijn op al onze activiteiten van kracht.


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de NL Digital Algemene voorwaarden van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst en de Algemene voorwaarden treft u hierbij aan.

     
Klik hier voor: