AVG Wetgeving, he gaan wij om met uw gegevens?...

AVG & Privacy

 

Meer informatie over de Data Pro Code vindt u hier: https://www.nldigital.nl/data-pro-code/

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Kortweg: AVG of GDPR) van de Europese Unie van kracht. Deze AVG brengt verplichtingen met zich mee voor iedere onderneming die te maken heeft met persoonsgegevens. Alle organisaties binnen de EU moeten ervoor zorgen dat zij vanaf dat moment voldoen aan de regels die de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. De Avg vervangt overigens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die reeds in 2001 in werking is getreden.

Zaken die u voor de AVG (of in het Engels: GDPR, General Data Protection Regulation) dient te regelen met de partijen waarmee u zakendoet, zijn de zogenaamde Verwerkersovereenkomsten. Gelukkig hoeft dit niet met “alle” partijen:

Een verwerkersovereenkomst is noodzakelijk wanneer een “verwerker/processor” toegang heeft tot de data (persoonsgegevens) van de “verantwoordelijke/controller”. In het Nederlands: Wanneer een “IT partij” toegang heeft tot de data (met persoonsgegevens) van “de klant”. Feitelijk dient een IT partij (PM Networking) dus met haar klanten een Verwerkersovereenkomst aan te gaan. Beide partijen dienen op basis van de AVG schriftelijke afspraken maken hoe men omgaat met de persoonsgegevens. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd wordt een ‘verwerkersovereenkomst’ genoemd.

PM Networking gebruikt de Verwerkersovereenkomst van NL Digital en volgt daarmee de Data Pro Code. De acht principes uit de code zijn een concrete invulling van de actuele wetgeving. NL Digital heeft de code ontwikkeld in samenwerking met leden en in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uw eigen verwerkersovereenkomst?

Geeft u er de voorkeur aan om uw eigen Verwerkersovereenkomst te hanteren, dan kan dat natuurlijk ook. De kosten die wij hiervoor echter in rekening moeten brengen bedragen € 500,00 excl. Btw. Zo kunnen wij ons blijven richten op zaken waar wij goed in zijn: Zorgeloze ICT dienstverlening i.p.v. juridische vraagstukken. Neem contact met ons op wanneer u met een eigen Verwerkersovereenkomst verder wenst te gaan.

Verwerkersovereenkomst aanvragen

Indien u klant bent (actieve diensten afneemt) van PM Networking of u wenst diensten af te gaan nemen bij PM Networking (zie ons dienstenoverzicht), dan hebben wij in samenwerking met NL Digital voor uw (en ons) gemak een dergelijke overeenkomst opgesteld. Dat bespaart beide partijen een hoop tijd! Een concept van deze “standaard verwerkers-overeenkomst” kunt u bij ons aanvragen!