Ga terug naar het overzicht

Waarschuwing voor Microsoft 365 gebruikers, die e-mails in bulk versturen 

Microsoft 365 gebruikers die in bulk e-mails versturen, krijgen van Microsoft de vraag om hun uitgaande berichten te authentiseren. Dat is nodig als reactie op het strengere antispambeleid van Google, dat vanaf 1 febrauri 2024 gaat gelden.

Door e-mailauthenticatie in te stellen voor uw domein kunt u vermijden dat uw berichten geweigerd of als spam worden gemarkeerd door providers als Gmail, Yahoo, AOL en Outlook.com dit wordt gemeld door het Microsoft Defender-team dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van Office 365. Deze instellingen zijn extra belangrijk bij het versturen van e-mails in bulk. Authenticatie helpt u om uw berichten af te leveren en de reputatie van uw e-mailcampagnes intact te houden. 

Met de ingan van de strengere antispambeleid, dat vanaf 1 februari 2024 ingaat, zullen e-maildomeinen geauthentiseerd moeten worden via SPF/DKIM en DMARC. Iedere organisdatie die per dag meer dan 5.000 Gmailadressen wil e-mailen, zal aan de strengere voorwaarden moeten voldoen. Google wil zo de strijd opvoeren tegen phishing en andere e-mailfraude.

Microsoft heeft ook officiële richtlijnen vastgesteld voor deze gebruikers, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de strengere regels. Microsoft zegt er wel bij dat “het volgen van deze aanbevelingen geen garantie biedt op de aflevering van e-mails. Wordt uw e-mail als bulk geweigerd, verzend die dan via een interne server of third-party provider. 

Heeft u hier vragen over, neemt u dan vooral contact met ons op!