Ga terug naar het overzicht

De e-mailstandaarden zijn veranderd, dit kan ook invloed hebben op uw e-mail!

Heeft u wellicht ook problemen met e-mails die niet aankomen of komen de e-mails afkomstig van bijv. uw leveranciers in uw spam box terecht? Lees hier alles over de oorzaak en de oplossing...

Er hebben een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de europese beveiligingstandaarden rondom e-mail. Dit is een ontwikkeling die vooral betrekking heeft op het veilig kunnen versturen en openen van e-mail. De meeste organisaties gebruiken een eigen e-maildomein zodat e-mailadressen herkenbaar zijn voor de ontvanger. Sinds enige tijd worden de e-mailstandaarden DKIM, SPF en DMARC al toegepast door de grote e-mailaanbieders; Gmail, Hotmail, Facebook, Microsoft,Yahoo, Paypal en AOL. Voor een e-mailadres met een eigen domeinaam heeft dit als gevolg dat wanneer u deze standaard niet toepast, dat het zo maar kan voorkomen dat u wordt geweigerd in de inbox van uw ontvangers. 

Het op de juiste wijze inrichten van uw mailomgeving heeft ook een aantal andere belangrijke voordelen;

  1. Het is vrij eenvoudig het e-maildomein van uw organisatie te 'spoofen'. Dit houdt in dat iemand e-mails kan versturen met een e-mailadres van uw organisatie als afzender. Phishing-aanvallen hebben op deze manier een grotere kans van slagen omdat de ontvanger het e-mailadres van de afzender vertrouwt. Zowel medewerkers binnen de eigen organisatie als daarbuiten kunnen hier slachtoffer van worden.
  2. Het ontbreken of verkeerd toepassen van e-mail beveiliggingsstandaarden kan ervoor zorgen dat e-mails die uw organisatie verstuurt, niet worden vertrouwd door de ontvangende e-mailomgeving. Afhankelijk van hoe streng de ontvangende mailserver is ingesteld, komen de e-mails mogelijk niet aan bij de ontvanger of worden ze aangeduid als 'SPAM'.
  3. De communicatie tussen de verzendende mailserver en ontvangende mailserver gebeurt onversleuteld waardoor e-mailberichten inzichtelijk zijn of kunnen worden aangepast voordat deze de ontvanger bereiken.
  4. Betere rapportage en inzicht: DMARC biedt rapportage mogelijkheden over e-mails die worden verzonden vanuit het domein, hierdoor krijgt u inzicht in hoe e-mails worden afgeleverd en of er eventuele problemen zijn met de authenticatie.
Loopt u op dit moment tegen problemen aan of bent u zich ervan bewust dat het op dit moment nog niet op de juiste wijze is ingericht binnen uw organisatie, vraag ons dan om vrijblijvend advies.