PM Networking behoort bij de eerste bedrijven in Nederland met een Data Pro certificering

Deze certificering is opgesteld door branchevereniging Nederland ICT en is een concrete doorvertaling van de Avg voor verwerkers van persoonsgegevens. Deze Avg gedragscode, de Data Pro Code, is inhoudelijk getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens en voorlopig goedgekeurd. Dit besluit is gepubliceerd in de staatscourant van 12 augustus.

Tientallen leden van branchevereniging Nederland ICT hebben belangstelling getoond voor het certificeringsproces. Begin juli werden de eerste 7 Data Pro certificaten uitgereikt op basis van de Avg gedragscode. PM Networking behoort tot de eerste bedrijven van Nederland met een certificering en hier zijn we trots op!

PM Networking voldoet aan de officiële Avg gedragscode

Nederland ICT heeft de Data Pro Code opgesteld, ICT bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze aan deze code voldoen om de certificeringsprocedure in te gaan. Of je hieraan voldoet wordt getest door een onafhankelijke auditor. Als blijkt dat een bedrijf voldoet aan de Avg gedragscode ontvangt het bedrijf de Data Pro certificering.

De Data Pro certificering geeft klanten extra vertrouwen

Bij PM Networking vinden we het belangrijk dat we Avg proof zijn en in het bezit zijn van de Data Pro certificering. Het geeft onze klanten extra vertrouwen over de beveiliging van hun data. Dit is voor een aantal klanten van PM Networking ontzettend belangrijk om te weten. We laten hiermee zien dat we de gegevensbescherming van onze klanten op orde hebben.

Toezichthouder op Avg certificering

Nu de eerste Data Pro certificaten zijn uitgereikt is het plan om de certificering in Nederland verder te gaan uitrollen. Nederland ICT is van plan om binnenkort een officiële toezichthouder aan te stellen. De toezichthouder moet regelmatig gaan controleren of de ICT bedrijven zich nog aan de Avg eisen houden. Op basis hiervan kan de certificering gewaarborgd worden.