Beveiligde ontwikkeling

Voor PM is het essentieel dat alle code die wordt geschreven voor diverse applicaties op een zo veilig mogelijke wijze wordt uitgevoerd. Door het implementeren van veiligheidsmaatregelen en vastgestelde veiligheidsprincipes kan PM een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau waarborgen, wanneer het gaat om het ontwikkelen en updaten van software applicaties.

 

Continue verbetering


De wereld rondom ICT ontwikkeld zich voorturend. PM streeft er ook naar om zich constant te ontwikkelen. Denk hierbij aan het nastreven van nieuwe ontwikkelingen, het verbeteren van bedrijfsprocessen, zeker ook nadat er een incident heeft plaatsgevonden, zodat de kans op soortgelijke incidenten en de impact kunnen worden geminimaliseerd. 

 

Beveiligingsbewustzijn


De techniek ontwikkelt zich razendsnel, het is voor PM een prioiriteit om de kennis en het bewustzijn van medewerkers continu te verhogen. Het verhogen van deze kennis en het bewustzijn wordt gewaarborgd door middel van interne (awareness) sessies en externe trainingen & studies.