Dag van de Privacy 2020

Datalekken, dat gebeurt ons niet! Maar staat u hier wel eens bij stil?


Vandaag is het de Dag van de Privacy. Deze willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Daarom wijzen wij u met De PM Privacy Tip op een belangrijk punt in het voorkomen van een onnodig datalek! 

In een bedrijfsomgeving is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat geldt ook zeker voor apparatuur. Denk hierbij aan telefoons, computers, laptops, maar bijv. ook uw servers. Ze hebben allen een beperkte levensduur en worden zo nu en dan vervangen. Maar wat doet u met de apparatuur die niet langer meer worden gebruikt?

Laat het zo zijn dat oude apparatuur vaak ongemerkt ergens wordt opgeslagen, nog vol met waardevolle data als; berichten, e-mails, brieven, administratie, foto’s, video’s, notities etc. Dit lijkt in de eerste instantie niet gevaarlijk, maar doordat deze apparatuur op den duur vaak uit ruimtegebrek wordt weggegooid of ergens in een kamertje verdwijnt, is het belangrijk om vooruit te denken en het risico op dataverlies uit te sluiten. 

Wis uw gegevens, zonder ze te verliezen…
U kunt dit risico voorkomen door uw gegevens op de apparatuur eerst d.m.v. een back-up veilig te stellen voor de toekomst. Wanneer u daarna de apparatuur wist en terugzet naar de fabrieksinstellingen, zodat er niet onnodig data op straat komt te liggen.

Wij ondersteunen u graag!
PM Networking ondersteunt u graag met onze back-up mogelijkheden en natuurlijk met al uw vragen over hoe u het beste de uitfasering van uw apparatuur veilig kunt reguleren. Neem contact met ons op via: sales@pmnetworking.nl of bel ons via T. +31(0)75 – 6811 611

Meer informatie over de Dag van de Privacy vindt u hier:  
https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day